ครอบฟัน

เริ่มต้นที่ 8,000 - 9,000 บาท

แก้ปัญหาฟันแตก, ร้าว, หัก, บิ่น หรือฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ รวมถึงช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับฟันหลังการรักษารากฟัน โดยการครอบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามและทำให้ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวกลับมาดีเหมือนเดิม