ถอนฟันและผ่าฟันคุด

800 - 5,000 บาท

การผ่าตัดทางทันตกรรมที่ช่วยรักษาอาการปวดฟันที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อเป็นหนอง ฟันคุดคือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ อาจจะขึ้นเอียงชนฟันซี่ข้างๆ หรือโผล่ขึ้นมาเพียงบางส่วน และอาจทำให้ฟันซี่ที่ติดกันผุตามไปด้วย