ค่ารักษา

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 • ฟอกสีฟัน (ในคลินิก) 5,500
 • ฟอกสีฟัน (ที่บ้าน) 3,500
 • เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3,000 – 4,000 /ซี่
 • เคลือบผิวฟันด้วยแผ่นเซรามิก 9000 – 12000 /ซี่

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ขัดฟัน,เคลือบฟลูออไรด์ 450 /ครั้ง
 • เคลือบหลุมร่องฟัน 500 /ซี่
 • ถอนฟันน้ำนม 400 – 800 /ซี่
 • รักษาประสาทฟันน้ำนมส่วนตัวฟัน 1,000 – 1,200 /ซี่
 • รักษาประสาทฟันน้ำนมส่วนตัวฟันและรากฟัน 1,500 – 2,000 /ซี่
 • ครอบฟันสแตนเลส 1,500 /ซี่
 • เครื่องมือกันที่ให้ฟันแท้ขึ้น 2,000 – 2,500 /ซี่

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอมทั้งปาก 10,000 -20,000
 • ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก 2,500 ซี่ต่อไป 500
 • ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่แรก 8,500 ซี่ต่อไป 500
 • ครอบฟันโลหะธรรมดา 10,000 /ซี่
 • ครอบฟันพาลาเดียม 15,000 – 16,000 /ซี่
 • ครอบฟันเซมิ-พรีเชียส 17,000 – 18,000 /ซี่
 • ครอบฟันไฮ-พรีเชียส 20,000 – 22,000 /ซี่
 • ครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ 17,000 – 18,000 /ซี่
 • เดือยไฟเบอร์ 5,000 – 5,500 /ซี่
 • เดือยโลหะ 3,000 /ซี่
 • รื้อครอบ 1,500 /ซี่

ทันตกรรมหัตถการ

 • อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม ด้านแรก 900, 2 ด้าน 1,400, 3 ด้าน 1,800, 4 ด้าน 2,000
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก 900, 2 ด้าน 1,400, 3 ด้าน 1,800, 4 ด้าน 2,000
 • ฉีดยาชาร่วมกับการอุดฟัน 100 บาท /ตำแหน่ง
 • ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,000 – 4,000 /ช่อง
 • พอร์ซสเลน อินเลย์ / ออนเลย์ 7,000 – 10,000 /ซี่
 • โลหะ – ทอง อินเลย์ / ออนเลย์ 10,000 – 15,000 /ซี่
 • ทายากันเสียวฟัน 200 /ซี่

รีเทนเนอร์

 • รีเทนเนอร์แบบเหล็กล้วน ชิ้นละ 4,500
 • รีเทนเนอร์แบบเหล็กล้วน และเปลี่ยนเชนได้  ชิ้นละ 5,500
 • รีเทนเนอร์แบบลวด ชิ้นละ 2,000
 • รีเทนเนอร์แบบใส ชิ้นละ 2,000

ปริทันต์

 • ขูดหินปูน,ขัดฟัน 900 – 1,500 /ครั้ง
 • เคลือบฟลูออไรด์500
 • พ่นขจัดคราบ 700 – 1,000/ครั้ง
 • เกลารากฟัน 300 /ซี่
 • เกลารากฟัน(ทั้งปาก) 6,000 – 8,000
 • ศัลยปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน 3,500 – 4,500 /ซี่
 • ปลูกเหงือก 4,000 – 10,000 /ซี่
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 10,000 – 20,000/ขากรรไกร

รักษารากฟัน

 • ฟันหน้า 6,000 /ซี่
 • ฟันกรามน้อย 7,000 /ซี่
 • ฟันกรามใหญ่ 12,000 /ซี่
 • รักษารากฟันซ้ำ 2,000 – 3,000 /ซี่

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ถอนฟัน 800 – 1,500 /ซี่
 • ถอนฟันยาก(กรอแบ่ง,แคะราก) 1,500 – 2,000 /ซี่
 • ฟันคุด 1,500 – 2,500 /ซี่
 • ฟันคุด (กรอกระดูก/ตัดแบ่งฟัน)3,000 – 4,000 /ซี่
 • ฟันคุด (กรอกระดูก/ตัดแบ่งฟัน อย่างยาก)4,000 – 7,000 /ซี่
 • ฟันฝัง 4,000 – 7,000 /ซี่
 • รากเทียม (รวมครอบฟัน) 39,000 – 75,000 /ซี่
 • ปลูกกระดูกยกไซนัส 35,000 – 40,000 /ซี่
 • ปลูกกระดูกรวมกับเมมเบรน 15,000 – 25,000 /ซี่
 • ตัดไหม,ล้างแผล, ล้างแผล,ใส่ยา  150 /ครั้ง
 • ผ่าตัดกรอแต่งปุ่มกระดูกในปาก 3,000 – 5,000 /arch