รากฟันเทียม

45,000 - 75,000 บาท

ทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการใส่รากฟันเทียม ซึ่งผลิตจากไทเทเนียมชั้นดีสามารถเข้ากันดีกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมในการทดแทนฟันที่เสียไป นอกจากนั้นยังทำให้รู้สึกเหมือนได้ฟันธรรมชาติกลับคืนมา