จัดฟัน Invisalign

90,000 - 180,000 บาท

มั่นใจขณะจัดฟันด้วยการจัดฟันแบบใส ให้ฟันค่อยๆ เรียงตัวสวยอย่างเป็นธรรมชาติโดยคนรอบข้างไม่สังเกต เครื่องมือจัดฟันจะออกแบบมาให้เฉพาะเหมาะสมกับรูปฟันของคุณด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกา นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นฟันหลังจัดเสร็จในโปรแกรม 3 มิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการ